Værktøjer

Find hjælp til at arbejde internt i jeres organisation med digital chikane. Anvend værktøjerne, som de er, eller brug dem som inspiration til at producere egne initiativer.

  • Undersøgelse
  • Forebyggelse
  • Håndtering
  • Opfølgning

Om værktøjerne

Værktøjerne er udviklet på basis af et toårigt samarbejde mellem Digitalt Ansvar og fem partnervirksomheder. Spørgeskemaundersøgelser, observationer og interviews med medarbejdere og ledere om oplevelser med digital chikane har dannet grundlaget for værktøjernes udvikling. Værktøjerne er udarbejdet og testet med en ambition om, at de er hurtige at sætte sig ind i, læner sig og ad hverdagsudfordringer samt nemme at anvende i praksis.

Hvad gør andre?
1:33