Om denne side

← 

Om denne side

”Digitalchikane.dk” er udviklet af foreningen Digitalt Ansvar med støtte fra Velliv Foreningen. Hjemmesiden er skabt for at hjælpe private arbejdsgivere med at forebygge og håndtere digital chikane.

Tidligere undersøgelser på området, har hovedsageligt handlet om chikane af offentligt ansatte, chikane mellem ansatte eller ledere samt chikane af seksuel karakter. En landsdækkende undersøgelse fra 2021, lavet af Digitalt Ansvar, viser dog at knap hver tiende privatansatte udsættes for arbejdsrelateret digital chikane fra eksterne personer.

Mod forventning, viste undersøgelsen at digital chikane er ikke bare et problem i ét eller få udsatte erhverv, men faktisk er udbredt på tværs af nærmest alle brancher – fra transport og service, over kultur og turisme til bank og forsikring. For halvdelen af dem, der udsættes for arbejdsrelateret digital chikane, har det psykiske eller fysiske konsekvenser, der både påvirker privat og i arbejdslivet. Digital chikane er altså et udbredt arbejdsmiljøproblem, som har alvorlige konsekvenser for både medarbejder, kolleger og virksomhed. Effektiv håndtering af chikanen kommer alle parter til gode, og hjælper til bedre mentalt arbejdsmiljø, medarbejdernes tryghed og virksomhedens effektivitet og attraktion i rekrutteringssammenhænge. 

Digital chikane er intimiderende eller ubehagelige henvendelser gennem digitale medier, eksempelvis online hadbeskeder, trusler, tilsvininger eller usande beskyldninger og skal forebygges og håndteres som et arbejdsmiljøproblem, der angår hele arbejdspladsen. Mange virksomheder mangler dog stadig at få sat de rette systemer og procedurer op.

Hjemmesiden samler relevant viden, inspiration og værktøjer, udviklet i samarbejde med arbejdsmarkedseksperter og virksomheder. Alle værktøjer på digitalchikane.dk er udviklet med  særligt fokus på tilgængelighed og relevans for små og mellemstore virksomheder, der måske ikke har ressourcer eller tid til selvstændigt at igangsætte store initiativer. Selv simple og nemme tiltag kan gøre en stor forskel for medarbejdernes tryghed og mentale trivsel! 

Velliv Foreningen

Velliv Foreningen arbejder for, at flere danskere får et godt liv med overskud. Velliv Foreningen vil gøre op med stress, angst og depression i arbejdslivet. Derfor støtter de indsatser, der styrker trivsel og samarbejde. Velliv Foreningen er eneejer af pensionsselskabet Velliv der hvert skaber overskud til uddeling af bonus til foreningens 368.000 medlemmer samt ca. 70 mio. der hvert år deles ud som støtte til projekter der fremmer mental sundhed.

Digitalt Ansvar

Digitalt Ansvar har siden 2017 arbejdet med at forebygge og bekæmpe digitale krænkelser og vold. Som samlingspunkt for 19 medlemsorganisationer søger vi at skabe fælles løsninger for at enhver kan leve frit for digitale krænkelser og chikane – ikke mindst i arbejdslivet.

DigitalChikane

Kære arbejdsgiver

Velkommen til digitalchikane.dk. Her kan du få hjælp til at håndtere situationen, hvis dine medarbejdere udsættes for digital chikane fra eksterne personer.

Det sker at privatansatte udsættes for digital chikane - bare for at gøre deres arbejde. Arbejdsrelateret digital chikane kan have psykiske, fysiske og arbejdsmæssige konsekvenser, og er et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Forebyggelse og den rette håndtering er derfor vigtig for medarbejdernes trivsel.

Arbejdsgivere har et ansvar for at forebygge og håndtere arbejdsrelateret digital chikane på linje med fysisk vold og trusler. Digitalchikane.dk er lavet til dig som privat arbejdsgiver, leder eller arbejdsmiljøansvarlig, og klæder dig på til at løfte det ansvar.

Vi har samlet viden, der kan bruges til at komme digital chikane i forkøbet, og værktøjer til at håndtere situationen, hvis chikanen rammer.

Fakta om
digital chikane:

45%

Undersøgelse fra 2021 viser at digital chikane har mærkbare konsekvenser. 45 % af de ansatte, der har været udsat for digital chikane, fortæller at chikanen har haft negative konsekvenser for dem.
Læs undersøgelsen her