3

Principper og politik


Udform jeres officielle politik og principper

Forebyggelse

Det er en fordel at have enighed om nogle helt simple principper for, hvordan man som virksomhed forholder sig til arbejdet med digital chikane.

Det giver signal til alle medarbejdere om, hvad de kan forvente, hvis de rammes af digital chikane, og det kan skabe en tryghed i forhold til at vide – sort på hvidt og kommunikeret til omverdenen – at arbejdspladsen arbejder seriøst med forebyggelse og håndtering af digital chikane.

Formål

Intern og ekstern klarhed over, hvordan virksomheden helt overordnet forholder sig til arbejdet med digital chikane.

Indhold

Guide til hvilke principper man som virksomhed kan stille op for sit arbejde med digital chikane. Der gives få enkle eksempler på både principper for arbejdet, samt forslag til, hvordan man kan bygge en politik op for sit arbejde med digital chikane. Værktøjet fungerer godt som indledning til arbejdet med digital chikane generelt, som kan følges op af arbejdet med at lave egentlige retningslinjer for håndtering.

Sådan bruger du værktøjet

Til download findes et eksempel på en kortfattet politik for håndtering af digital chikane inspireret af en anden virksomheds politik på området. Politikken indeholder 6 punkter, med fokus på virksomhedens overordnede principper for håndteringen.

Til sidst findes 10 spørgsmål I med fordel kan besvare i virksomheden for at sikre jer at I har været omkring de vigtigste spørgsmål i jeres proces med at lave virksomhedens politik på området.

Fase
Forebyggelse
Læsetid
Ca. 20 minutter
Målgruppe
Ledere
Principper og politik
4

Næste værktøjRetningslinjer


Udform interne retningslinjer

Oversigt