11

Opfølgningsskema


Følg op internt på arbejdet med digital chikane

Opfølgning

Når der er udformet retningslinjer og implementeret en handlingsplan for håndtering af digital chikane, er det vigtigt at tænke opfølgning ind.

For det første er det vigtigt at følge op igangsatte initiativer. For det andet kan området ændre sig hurtigt, så medarbejdere pludseligt skal forholde sig til nye aspekter af det digitale arbejdsliv, der kræver justeringer af planen.

Formål

For at gøre den uformelle opfølgning til en overskuelig opgave for lederen, findes her et enkelt og praktisk værktøj med forslag til, hvordan man i dagligdagen kan følge op på de indsatser man sætter i gang for at forebygge og håndtere digital chikane.

Indhold

Værktøjet indeholder et skema i overskrifter, samt et udfyldt opfølgningsskema til inspiration og fordeler sig på 3 niveauer; medarbejdere, lederniveau og organisationen som hele. Det udfyldte skema er inspireret af en eksisterende virksomheds opfølgningsindsats på området.

Sådan bruger du værktøjet

Brug skemaet som inspiration til, hvordan I bedst sætter det bedste opfølgningssystem op i jeres virksomhed.

Fase
Opfølgning
Læsetid
Ca. 10 minutter
Målgruppe
Ledere
Opfølgningsskema
12

Næste værktøjAPV-undersøgelse


Løbende opfølgning og status på digital chikane internt

Oversigt