7

Dialogkort


Start samtalen om digital chikane

Forebyggelse

Hvordan reagerer dine medarbejdere, hvis de modtager digital chikane? Går de til nærmeste leder, eller taler de i første omgang med en af deres nærmeste kolleger?

Det er en fordel at have taget hul på snakken om arbejdsrelateret digital chikane, hvilket giver medarbejderne en forforståelse at tale ud fra, hvis de oplever digital chikane.

Formål

Dialogkortenes formål er at facilitere samtaler mellem kolleger om digital chikane. Dialogkortene har fokus på medarbejderes forskellige grænser for og reaktioner på digital chikane, italesættelse af gråzoner samt virksomhedens eksisterende procedurer og praksis for håndtering af digital chikane.

Indhold

Sættet indeholder 37 dilemmaer og tre ekstrakort, der I kan anvende til at skrive jeres eget dilemma. Derudover indeholder sættet en kort vejledning, definition af arbejdsrelateret digital chikane samt spilleregler.

Sådan bruger du værktøjet

Dialogkortene kan anvendes umiddelbart og kræver ikke forberedelse. Medarbejderne deles op i mindre grupper af 2-4 personer. Hver medarbejder skiftes til at trække et kort og svare på dilemmaer. Udvælg eventuelt de dilemmaer, I finder mest relevante i jeres situation.

Hvert dilemma indeholder spørgsmål, der får deltagerne til at reflektere over forskellige niveauer i virksomheden:

  • Egen reaktion
  • Kollegers rolle og betydning
  • Leders rolle og ansvar
  • Virksomhedens retningslinjer og procedurer

Brug dialogkortene i forbindelse med for eksempel morgenmøde, statusmøde, som ice breaker eller øvelse til en temadag.

Fase
Forebyggelse
Spilletid
Ca. 15 minutter
Målgruppe
Medarbejdere, ledere, HR, TR
Dialogkort
01:02
Dialogkort A6
8

Næste værktøjNøglesamtalen


Samtaleguide til ledere

Oversigt