2

Workshop I


Afdæk problemer med digital chikane fra eksterne

Undersøgelse

Er digital chikane noget, I oplever på jeres arbejdsplads? – Mange medarbejdere på det private arbejdsmarked oplever digital chikane, men gør måske ikke mere ved situationen. For nogle medarbejdere opleveres digital chikane endda som en præmis i arbejdet, og måske også som noget, de ikke kan eller skal gøre noget ved.

Denne workshop tager emnet op og kan bruges til at facilitere en intern dialog om, hvorvidt eller hvordan digital chikane opleves i virksomheden.

Formål

Tag hul på snakken om, hvorvidt digital chikane på arbejdet er noget I oplever. I workshoppen præsenteres en definition af digital chikane, lovgivning vedrørende arbejdsmiljø og omfang af digital chikane på det private arbejdsmarked i Danmark.

Gennem workshoppen øvelse med cases taler deltagerne om, hvordan digital chikane opleves. Som leder bliver du klogere på, hvordan medarbejderne oplever situationen, hvis de bliver udsat for digital chikane.

Indhold

Værktøjet består en PDF, der introducerer workshoppens indhold til facilitator og giver et overblik over, hvordan workshoppen kan planlægges. Til værktøjet hører også en PowerPoint, som frit kan anvendes som inspiration til, hvordan workshoppen kan afholdes.

Workshoppen indeholder en øvelse, hvor deltagerne i grupper taler om forskellige cases, der sætter lys på personlige grænser og reaktioner på digital chikane.

Sådan bruger du værktøjet

Facilitator læser værktøjet i gennem og forbereder workshoppen (eventuelt ved brug af den foreslåede PowerPoint-præsentation). Der skal påregnes forberedelsestid i forhold til at kunne præsentere digital chikane som tema i starten af workshoppen – hjælp til dette findes i PowerPoint-præsentationen.

Fase
Undersøgelse
Workshop-tid
2 timer
Målgruppe
Ledere og medarbejdere
Workshop I - Tal om digital chikane
Workshop I - Præsentation
3

Næste værktøjPrincipper og politik


Udform jeres officielle politik og principper

Oversigt