Stop digital chikane

Tips til at stoppe digital chikane

Psykisk førstehjælp
Dokumentér
Stop chikanen
Hjælp til anmeldelse
Debriefing

Digital chikane kan se ud på mange måder. Det kan være trusselsmails til arbejdsmailen, overfusende opkald fra en utilfreds kunde eller usande og ydmygende beskyldninger i et opslag på Facebook. Derfor er der ikke én måde at stoppe chikanen. Nedenfor finder du forslag til, hvordan forskellige former for chikane kan kommes til livs.

Fjern materiale og brems delinger på sociale medier

Hvis medarbejderen mod sin vilje har fået delt personligt og krænkende indhold, eller er blevet hængt ud på nettet, er der risiko for, at det bliver videredelt. Videredelinger gør, at materialet optræder flere og flere steder på internettet, og til sidst bliver umuligt at få fjernet. En sådan krænkelse uden ende kan være en stor psykisk belastning for offeret. Derfor er det vigtigt, at der reageres hurtigt for at forhindre spredning af materialet - umiddelbart efter dokumentation af chikanen bør det chikanerende indhold fjernes.

Hvis det chikanerende indhold ligger offentligt tilgængeligt på et socialt medie, skal medarbejderen hjælpes med at kontakte den pågældende platform og bede om at få materialet slettet. På de største platforme som Facebook, YouTube og Twitter er der mulighed for at rapportere ulovligt eller platformstridigt indhold på selve platformen.

SletDet.dk finder du vejledning til at rapportere indhold på sociale medier og hjemmesider.

Kontakt hjemmesider og blogs

Er chikanen sket på en hjemmeside - eksempelvis ved at medarbejderen er blevet hængt ud på en blog eller i en artikel - skal der tages kontakt til hjemmeside-indehaveren eller webmasteren for at få indholdet fjernet.

Hvis det ikke er muligt, kan der tages kontakt til hjemmesidens hostingudbyder. En hostingudbyder vil som regel kunne tvinge en hjemmesideindehaver til at fjerne chikanerende indhold. Du kan finde en hjemmesides hostingudbyder ved at indtaste web-adressen på hjemmesiden whoishostingthis.com. Det er også muligt at anmelde en hjemmeside til Klagenævnet for Domænenavne.

Vis tydeligt signal

At blive svinet til eller hængt ud på nettet kan føles som at stå alene og blive mobbet i en skolegård. Når en medarbejder ydmyges, svines til eller på anden måde chikaneres offentligt på sociale medier, er det derfor vigtigt, at I officielt støtter op om vedkommende.

Meld klart ud, at chikane af jeres medarbejder er uacceptabelt. Det kan I gøre ved at svare på det chikanerende opslag på sociale medier, skrive en pressemeddelelse, eller ved at bruge jeres andre kanaler for kommunikation. Det vigtige er, at budskabet bliver læst af de personer, der har chikaneret medarbejderen.

En offentlig udmelding på vegne af virksomheden eller ledelsen behøver ikke at gå i detaljer med den konkrete sag. Det kan blot være en simpel besked om, at der bakkes op om den pågældende medarbejder og at hadbeskeder, latterliggørelse eller anden digital chikane ikke tolereres og vil blive anmeldt til platformen og i yderste konsekvens til politiet.

Kontakt den chikanerende part

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at du som arbejdsgiver tager kontakt til den chikanerende person og kræver, at chikanen stopper. Det kan eksempelvis være tilfældet i situationer, hvor chikanen er fortsat over længere tid eller er særlig grov. Tal først med den ansatte om hvorvidt og hvordan, de ønsker at kontakten skal foregå.

I henvendelsen til den chikanerende part, er telefonopkald eller e-mail bedst til formålet. Hvis ikke det er muligt, kan der tages kontakt gennem det medie som chikanen har fundet sted gennem (f.eks. Facebook)

Hold den ramte medarbejder ude af samtalen. Det er arbejdsgiver eller arbejdsmiljøansvarlig, der skal tage samtalen.

Tonen bør være så neutral og konfliktnedtrappende som muligt. Husk, at ikke alle tilfælde af digital chikane kan løses gennem konflikthåndtering. Det kræver nemlig at den chikanerende person er villig til at gå i dialog, og at der er tid og overskud til at tale hændelsen igennem. Hvis det ikke er tilfældet, er den vigtigste besked, at chikanen omgående skal stoppe, og at vedkommende ikke skal kontakte medarbejderen igen.

Se samtalekort med forslag til samtalen:

Samtalekort
Kontakt til den chikanerende part

Der er et par ting, der er vigtige at huske i kontakt til den eller de chikanerende personer:

- Bevar roen og kommuniker på en konfliktnedtrappende måde.

- Gå ikke i detaljer, men informer om, at du som arbejdsgiver er blevet gjort opmærksom på chikanen, og at al kontakt mellem vedkommende og medarbejder skal ophøre.

- Lyt til vedkommende og lad dem fortælle deres oplevelse af situationen. At finde frem til, hvad der motiverer chikanen, kan være værdifuldt for fremtidigt forebyggende arbejde.

- Informer vedkommende om virksomhedens politik for digital chikane. Hvis relevant, informer om politianmeldelse af hændelsen.

- Hvis chikanen fortsætter, bør personen blokeres og anmeldes til politiet.

Om denne side

← 

Om denne side

”Digitalchikane.dk” er udviklet af foreningen Digitalt Ansvar med støtte fra Velliv Foreningen. Hjemmesiden er skabt for at hjælpe private arbejdsgivere med at forebygge og håndtere digital chikane.

Tidligere undersøgelser på området, har hovedsageligt handlet om chikane af offentligt ansatte, chikane mellem ansatte eller ledere samt chikane af seksuel karakter. En landsdækkende undersøgelse fra 2021, lavet af Digitalt Ansvar, viser dog at knap hver tiende privatansatte udsættes for arbejdsrelateret digital chikane fra eksterne personer.

Mod forventning, viste undersøgelsen at digital chikane er ikke bare et problem i ét eller få udsatte erhverv, men faktisk er udbredt på tværs af nærmest alle brancher – fra transport og service, over kultur og turisme til bank og forsikring. For halvdelen af dem, der udsættes for arbejdsrelateret digital chikane, har det psykiske eller fysiske konsekvenser, der både påvirker privat og i arbejdslivet. Digital chikane er altså et udbredt arbejdsmiljøproblem, som har alvorlige konsekvenser for både medarbejder, kolleger og virksomhed. Effektiv håndtering af chikanen kommer alle parter til gode, og hjælper til bedre mentalt arbejdsmiljø, medarbejdernes tryghed og virksomhedens effektivitet og attraktion i rekrutteringssammenhænge. 

Digital chikane er intimiderende eller ubehagelige henvendelser gennem digitale medier, eksempelvis online hadbeskeder, trusler, tilsvininger eller usande beskyldninger og skal forebygges og håndteres som et arbejdsmiljøproblem, der angår hele arbejdspladsen. Mange virksomheder mangler dog stadig at få sat de rette systemer og procedurer op.

Hjemmesiden samler relevant viden, inspiration og værktøjer, udviklet i samarbejde med arbejdsmarkedseksperter og virksomheder. Alle værktøjer på digitalchikane.dk er udviklet med  særligt fokus på tilgængelighed og relevans for små og mellemstore virksomheder, der måske ikke har ressourcer eller tid til selvstændigt at igangsætte store initiativer. Selv simple og nemme tiltag kan gøre en stor forskel for medarbejdernes tryghed og mentale trivsel! 

Velliv Foreningen

Velliv Foreningen arbejder for, at flere danskere får et godt liv med overskud. Velliv Foreningen vil gøre op med stress, angst og depression i arbejdslivet. Derfor støtter de indsatser, der styrker trivsel og samarbejde. Velliv Foreningen er eneejer af pensionsselskabet Velliv der hvert skaber overskud til uddeling af bonus til foreningens 368.000 medlemmer samt ca. 70 mio. der hvert år deles ud som støtte til projekter der fremmer mental sundhed.

Digitalt Ansvar

Digitalt Ansvar har siden 2017 arbejdet med at forebygge og bekæmpe digitale krænkelser og vold. Som samlingspunkt for 19 medlemsorganisationer søger vi at skabe fælles løsninger for at enhver kan leve frit for digitale krænkelser og chikane – ikke mindst i arbejdslivet.