Offer for digital chikane støttes

Sådan giver du psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp
Dokumentér
Stop chikanen
Hjælp til anmeldelse
Debriefing

Psykisk førstehjælp er ikke psykologisk krisehjælp eller terapi fra professionelle. Det er en samtale, hvor du som arbejdsgiver viser den ansatte, at han eller hun ikke står alene med at håndtere digital chikane. Gennem psykisk førstehjælp skal medarbejderen have mulighed for at snakke sin oplevelse igennem, og fortælle om sine behov.

Det kan være nærmeste leder, en tillidsrepræsentant eller anden udvalgt person, der tager snakken. Samtalen bør tages umiddelbart efter at medarbejderen fortæller om chikanen, og gerne ansigt-til-ansigt i et uforstyrret lokale.

Nøgleordet i denne samtale bør være anerkendelse. Først og fremmest bør medarbejderen anerkendes for at have fortalt om episoden. Sæt dig ind i episodens alvor og undgå at bagatellisere den ansattes oplevelse.

Husk at digital chikane kan være svær at tale om. Først og fremmest kan det være forskellige ting (digitale hadbeskeder, trusselsmails, afpresning, overfusning, injurier mv.). Derudover er det ikke altid tydeligt, hvem chikanen kommer fra, da mange gemmer sig bag anonyme eller falske beskeder online. For nogle medarbejdere kan det desuden være svært at erkende, at den digitale chikane har påvirket dem. Derfor er der brug for, at du som arbejdsgiver sikrer gode rammer for samtalen.

Nedenfor finder du to samtalekort, der kan hjælpe:

Samtalekort
Gode spørgsmål i psykisk førstehjælp

Der er et par ting, der er vigtige at få afklaret, for at kunne håndtere chikanen bedst muligt. Spørg ind til:

- Hvilke former for digital chikane har medarbejderen oplevet?

- Gennem hvilke medier er chikanen sket? (f.eks. sociale medier, e-mail, telefon)

- Hvem er chikanen kommet fra? (f.eks. kunder, klienter, samarbejdspartnere, pårørende)

- Hvor længe har chikanen stået på?

- Hvad tror medarbejderen kan være motivet bag chikanen? 

- Hvordan har chikanen påvirket medarbejderen?

- Hvilke behov har medarbejderen fra ledelse og kolleger?

Samtalekort
Dos and don'ts i psykisk førstjælp

Do:

- Sæt god tid af til mødet

- Anerkend medarbejderen for sin oplevelse af situationen

- Stil spørgsmål og få afklaret, hvad der er sket

- Vær tydelig omkring at digital chikane ikke tolereres, og at arbejdspladsen vil gå ind i sagen og hjælpe

- Forklar, hvordan I vil gå videre med situationen så den ansatte ikke er i venteposition

Don't:

- Nedtone eller bagatellisere medarbejderens oplevelse

- Antyde at medarbejderen selv er skyld i chikanen eller skulle have håndteret situationen anderledes

- Blande andre problematikker eller emner ind i samtalen

- Give for mange informationer. De kan vente til senere

Om denne side

← 

Om denne side

”Digitalchikane.dk” er udviklet af foreningen Digitalt Ansvar med støtte fra Velliv Foreningen. Hjemmesiden er skabt for at hjælpe private arbejdsgivere med at forebygge og håndtere digital chikane.

Tidligere undersøgelser på området, har hovedsageligt handlet om chikane af offentligt ansatte, chikane mellem ansatte eller ledere samt chikane af seksuel karakter. En landsdækkende undersøgelse fra 2021, lavet af Digitalt Ansvar, viser dog at knap hver tiende privatansatte udsættes for arbejdsrelateret digital chikane fra eksterne personer.

Mod forventning, viste undersøgelsen at digital chikane er ikke bare et problem i ét eller få udsatte erhverv, men faktisk er udbredt på tværs af nærmest alle brancher – fra transport og service, over kultur og turisme til bank og forsikring. For halvdelen af dem, der udsættes for arbejdsrelateret digital chikane, har det psykiske eller fysiske konsekvenser, der både påvirker privat og i arbejdslivet. Digital chikane er altså et udbredt arbejdsmiljøproblem, som har alvorlige konsekvenser for både medarbejder, kolleger og virksomhed. Effektiv håndtering af chikanen kommer alle parter til gode, og hjælper til bedre mentalt arbejdsmiljø, medarbejdernes tryghed og virksomhedens effektivitet og attraktion i rekrutteringssammenhænge. 

Digital chikane er intimiderende eller ubehagelige henvendelser gennem digitale medier, eksempelvis online hadbeskeder, trusler, tilsvininger eller usande beskyldninger og skal forebygges og håndteres som et arbejdsmiljøproblem, der angår hele arbejdspladsen. Mange virksomheder mangler dog stadig at få sat de rette systemer og procedurer op.

Hjemmesiden samler relevant viden, inspiration og værktøjer, udviklet i samarbejde med arbejdsmarkedseksperter og virksomheder. Alle værktøjer på digitalchikane.dk er udviklet med  særligt fokus på tilgængelighed og relevans for små og mellemstore virksomheder, der måske ikke har ressourcer eller tid til selvstændigt at igangsætte store initiativer. Selv simple og nemme tiltag kan gøre en stor forskel for medarbejdernes tryghed og mentale trivsel! 

Velliv Foreningen

Velliv Foreningen arbejder for, at flere danskere får et godt liv med overskud. Velliv Foreningen vil gøre op med stress, angst og depression i arbejdslivet. Derfor støtter de indsatser, der styrker trivsel og samarbejde. Velliv Foreningen er eneejer af pensionsselskabet Velliv der hvert skaber overskud til uddeling af bonus til foreningens 368.000 medlemmer samt ca. 70 mio. der hvert år deles ud som støtte til projekter der fremmer mental sundhed.

Digitalt Ansvar

Digitalt Ansvar har siden 2017 arbejdet med at forebygge og bekæmpe digitale krænkelser og vold. Som samlingspunkt for 19 medlemsorganisationer søger vi at skabe fælles løsninger for at enhver kan leve frit for digitale krænkelser og chikane – ikke mindst i arbejdslivet.