Dokumentation af digital chikane

Sådan dokumenterer
I digital chikane

Psykisk førstehjælp
Dokumentér
Stop chikanen
Hjælp til anmeldelse
Debriefing

Det er naturligt at have lyst til at slette alt, når man modtager hadbeskeder, trusler eller andre ubehagelige henvendelser digitalt. Men for at kunne registrere og anmelde chikanen er det vigtigt, at medarbejderen eller du dokumenterer alt.

Dokumentation er nødvendig for den videre håndtering af situationen og eventuel dialog med den eller de personer, som chikanen kommer fra. Dokumentationen sikrer desuden, at medarbejder og arbejdsgiver har en fælles forståelse af, hvad der er sket, hvilket er værdifuldt.

Det er medarbejderen selv, der bedst kan dokumentere chikanen. Instruer personen i at gemme alt, der kan bruges som dokumentation for chikanen. En tommelfingerregel er, at medarbejderen hellere skal gemme for meget end for lidt. Dokumentation kan være:

  • Screenshots fra hjemmesider, sociale medier eller andet på internettet
  • Skærmoptagelser af videomateriale eller videoopkald
  • Links fra hjemmesider, hvor medarbejderen er blevet hængt ud
  • Gemte e-mails og SMS-beskeder, der er relateret til chikanen

Nedenfor finder du guides til, hvordan det på forskellige telefoner og computere er muligt at lave skærmoptagelser og tage screenshots.

Skærmbillede på telefon

IPhone (skærmbillede)

IPhone (skærmoptagelse)

Nokia-Smartphone

Android-enhed (skærmbillede)

Android-enhed (skærmoptagelse Ipad)

Skærmbillede på computer

Mac (skærmbillede)

Mac (Skærmoptagelse)

Windows computer 

Chromebook

Om denne side

← 

Om denne side

”Digitalchikane.dk” er udviklet af foreningen Digitalt Ansvar med støtte fra Velliv Foreningen. Hjemmesiden er skabt for at hjælpe private arbejdsgivere med at forebygge og håndtere digital chikane.

Tidligere undersøgelser på området, har hovedsageligt handlet om chikane af offentligt ansatte, chikane mellem ansatte eller ledere samt chikane af seksuel karakter. En landsdækkende undersøgelse fra 2021, lavet af Digitalt Ansvar, viser dog at knap hver tiende privatansatte udsættes for arbejdsrelateret digital chikane fra eksterne personer.

Mod forventning, viste undersøgelsen at digital chikane er ikke bare et problem i ét eller få udsatte erhverv, men faktisk er udbredt på tværs af nærmest alle brancher – fra transport og service, over kultur og turisme til bank og forsikring. For halvdelen af dem, der udsættes for arbejdsrelateret digital chikane, har det psykiske eller fysiske konsekvenser, der både påvirker privat og i arbejdslivet. Digital chikane er altså et udbredt arbejdsmiljøproblem, som har alvorlige konsekvenser for både medarbejder, kolleger og virksomhed. Effektiv håndtering af chikanen kommer alle parter til gode, og hjælper til bedre mentalt arbejdsmiljø, medarbejdernes tryghed og virksomhedens effektivitet og attraktion i rekrutteringssammenhænge. 

Digital chikane er intimiderende eller ubehagelige henvendelser gennem digitale medier, eksempelvis online hadbeskeder, trusler, tilsvininger eller usande beskyldninger og skal forebygges og håndteres som et arbejdsmiljøproblem, der angår hele arbejdspladsen. Mange virksomheder mangler dog stadig at få sat de rette systemer og procedurer op.

Hjemmesiden samler relevant viden, inspiration og værktøjer, udviklet i samarbejde med arbejdsmarkedseksperter og virksomheder. Alle værktøjer på digitalchikane.dk er udviklet med  særligt fokus på tilgængelighed og relevans for små og mellemstore virksomheder, der måske ikke har ressourcer eller tid til selvstændigt at igangsætte store initiativer. Selv simple og nemme tiltag kan gøre en stor forskel for medarbejdernes tryghed og mentale trivsel! 

Velliv Foreningen

Velliv Foreningen arbejder for, at flere danskere får et godt liv med overskud. Velliv Foreningen vil gøre op med stress, angst og depression i arbejdslivet. Derfor støtter de indsatser, der styrker trivsel og samarbejde. Velliv Foreningen er eneejer af pensionsselskabet Velliv der hvert skaber overskud til uddeling af bonus til foreningens 368.000 medlemmer samt ca. 70 mio. der hvert år deles ud som støtte til projekter der fremmer mental sundhed.

Digitalt Ansvar

Digitalt Ansvar har siden 2017 arbejdet med at forebygge og bekæmpe digitale krænkelser og vold. Som samlingspunkt for 19 medlemsorganisationer søger vi at skabe fælles løsninger for at enhver kan leve frit for digitale krænkelser og chikane – ikke mindst i arbejdslivet.