Person taler med kolleger

Den gode opfølgning når chikanen er på afstand

Psykisk førstehjælp
Dokumentér
Stop chikanen
Hjælp til anmeldelse
Debriefing
Opfølgende samtale med den ramte medarbejder

Der kan være stor forskel på, hvad medarbejdere har behov for i forbindelse med digital chikane. Nogle har blot behov for at fortælle om episoden og snakke den igennem. I andre tilfælde, hvor chikanen har været særlig grov eller stået på i længere tid, kan der være behov for opfølgning.

Spørgeskemaundersøgelse lavet af Digitalt Ansvar i 2021 viser at omkring halvdelen af de medarbejdere, der udsættes for arbejdsrelateret digital chikane, oplever psykiske, fysiske eller arbejdsmæssige konsekvenser. Det kan eksempelvis være nervøsitet, svækket selvtillid, søvnproblemer, hovedpine, mindsket arbejdslyst eller forringet relation til kolleger og chef.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at konsekvenserne ved chikane kan vare længe. Tag derfor en status med medarbejderen når der er faldet ro på situationen. Hvis der er behov for det, kan der lægges en plan for løbende snakke, aflastning af arbejdsopgaver eller andre særlige tiltag som eksempelvis henvisning til psykolog. En sådan snak kan være med til at forsikre medarbejderen om, at han eller hun bliver taget alvorligt.

Opfølgende samtale i medarbejdergruppen

Det er en god idé at drøfte digital chikane i medarbejdergruppen når episoden er kommet på afstand. Ofte vil kolleger til den forurettede medarbejder være i risiko for samme former for digital chikane, og kan have stor gavn af en fælles snak om fremtidig forebyggelse. Derudover vil en medarbejder ofte gå til sine kolleger først, når han eller hun udsættes for digital chikane. Derfor er det vigtigt, at alle får samlet og klar besked om, hvad der er sket, hvordan I som arbejdsgiver forholder jer til chikanen, og hvordan der fremover vil blive taget hånd om lignende episoder. Det kan styrke både sammenholdet og tilliden.

Spørgeskemaundersøgelsen fra 2021 viser desuden at hver tredje privatansatte, der udsættes for arbejdsrelateret digital chikane, undlader at fortælle deres arbejdsgiver om det. Det bunder for nogle i frygt for at blive stemplet som sart eller uegnet til sit arbejde. Derfor er det vigtigt, at medarbejdere, der tidligere har oplevet digital chikane, men holdt det for sig selv, også får mulighed for at dele det under debriefing-mødet. Se det som et sundhedstegn, hvis der kommer nye og ukendte beretninger om digital chikane frem. Det viser, at I er på vej mod en virksomhedskultur, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at stå frem.

Nedenunder finder du et samtalekort med forslag til debriefing i medarbejdergruppen.

Samtalekort
Debriefing i medarbejdergruppen

Tal om digital chikane i medarbejdergruppen når episoden er på afstand. I kan blandt andet bruge samtalen til at:

- Skabe klarhed omkring virksomhedens holdning og politik omkring chikane

- Tale om erfaringer med digital chikane i medarbejdergruppen generelt

- Tale om, hvilke henvendelser fra eksterne personer I mener er chikanerende

- Diskutere muligheder for fremtidig indsats med forebyggelse: Er der brug for nye initiativer til forebyggelse? Lad medarbejderne komme med inputs

Afslut guiden

Om denne side

← 

Om denne side

”Digitalchikane.dk” er udviklet af foreningen Digitalt Ansvar med støtte fra Velliv Foreningen. Hjemmesiden er skabt for at hjælpe private arbejdsgivere med at forebygge og håndtere digital chikane.

Tidligere undersøgelser på området, har hovedsageligt handlet om chikane af offentligt ansatte, chikane mellem ansatte eller ledere samt chikane af seksuel karakter. En landsdækkende undersøgelse fra 2021, lavet af Digitalt Ansvar, viser dog at knap hver tiende privatansatte udsættes for arbejdsrelateret digital chikane fra eksterne personer.

Mod forventning, viste undersøgelsen at digital chikane er ikke bare et problem i ét eller få udsatte erhverv, men faktisk er udbredt på tværs af nærmest alle brancher – fra transport og service, over kultur og turisme til bank og forsikring. For halvdelen af dem, der udsættes for arbejdsrelateret digital chikane, har det psykiske eller fysiske konsekvenser, der både påvirker privat og i arbejdslivet. Digital chikane er altså et udbredt arbejdsmiljøproblem, som har alvorlige konsekvenser for både medarbejder, kolleger og virksomhed. Effektiv håndtering af chikanen kommer alle parter til gode, og hjælper til bedre mentalt arbejdsmiljø, medarbejdernes tryghed og virksomhedens effektivitet og attraktion i rekrutteringssammenhænge. 

Digital chikane er intimiderende eller ubehagelige henvendelser gennem digitale medier, eksempelvis online hadbeskeder, trusler, tilsvininger eller usande beskyldninger og skal forebygges og håndteres som et arbejdsmiljøproblem, der angår hele arbejdspladsen. Mange virksomheder mangler dog stadig at få sat de rette systemer og procedurer op.

Hjemmesiden samler relevant viden, inspiration og værktøjer, udviklet i samarbejde med arbejdsmarkedseksperter og virksomheder. Alle værktøjer på digitalchikane.dk er udviklet med  særligt fokus på tilgængelighed og relevans for små og mellemstore virksomheder, der måske ikke har ressourcer eller tid til selvstændigt at igangsætte store initiativer. Selv simple og nemme tiltag kan gøre en stor forskel for medarbejdernes tryghed og mentale trivsel! 

Velliv Foreningen

Velliv Foreningen arbejder for, at flere danskere får et godt liv med overskud. Velliv Foreningen vil gøre op med stress, angst og depression i arbejdslivet. Derfor støtter de indsatser, der styrker trivsel og samarbejde. Velliv Foreningen er eneejer af pensionsselskabet Velliv der hvert skaber overskud til uddeling af bonus til foreningens 368.000 medlemmer samt ca. 70 mio. der hvert år deles ud som støtte til projekter der fremmer mental sundhed.

Digitalt Ansvar

Digitalt Ansvar har siden 2017 arbejdet med at forebygge og bekæmpe digitale krænkelser og vold. Som samlingspunkt for 19 medlemsorganisationer søger vi at skabe fælles løsninger for at enhver kan leve frit for digitale krænkelser og chikane – ikke mindst i arbejdslivet.